VENTILASJONSANLEGG

Flexit S3 R ventilasjonsanlegg

Det er montert Flexit S3R balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner i innvendig bod i hver leilighet.

Bygningene er konstruert for kontinuerlig drift av ventilasjonsanlegget på nivået "NORMAL": Velges på kontrollpanelet ved baderomsdør. Ved klestørking inne og dusjing brukes nivå "MAX".

Hvis filtrene blir tette (f.eks. på grunn av manglende bytte av filtre), eller ventilasjonsanlegget slås av, vil dette medføre alvorlige skader i leilighetene: Fuktskader, muggsopp, heksesot, dårlig innemiljø osv.

Styret kjøper inn og deler ut nye ventilasjonsfiltre hver høst. Beboer bytter filtrene.

Jevnlig ettersyn og service anbefales!

Service/reparasjon bestilles og betales av den enkelte andelseier.

Anlegg med feil eller som er feil justert kan også bruke mange ganger mer strøm enn normalt = unødvendig høye strømregninger.

Se www.flexit.no for oversikt over autoriserte servicefirmaer.

Veiledning for bytte av ventilasjonsfiltre:

 1. Skru av varmen: Trykk på venstre knapp på kontrollpanelet til alle lamper i venstre rad er slukket. Kontrollpanelet er ved døren til badet.
 2. Vent noen minutter slik at varm luft blir transportert ut av ventilasjonsanlegget.
 3. Trekk ut kontakten til anlegget.
 4. Støvsug inne i friskluftinntaket utendørs ved inngangsdøren.
 5. Skur opp døren til anlegget (to skruer).
 6. Fjern to gamle filtre og kast de i restavfallet.
 7. Støvsug i rommet over filtrene hvis nødvendig.
 8. Sett inn to nye filtre (de er like og det er vilkårlig hvilken vei de settes inn).
 9. Skriv dagens dato på etiketten på de nye filtrene.
 10. Lukk og skru igjen døren.
 11. Sett i stikkontakten til anlegget.