RENOVASJON OG AVFALLSHÅNDTERING

Møbler, hvitevarer, farlig og elektrisk avfall? Se bunnen av siden!

Dette skal sorteres som restavfall:

 • Tilgriset papir/plast
 • Matavfall og tilgriset plastemballasje
 • Porselen og keramikk / ildfaste former
 • CD og DVD, skruer, spiker og verktøy
 • Bomull, plaster, bleier, bind og bandasjer
 • Glanset gavepapir/julepapir
 • Klær og sko (eller evt. til gjenbruk)
 • Plastleker og plastbestikk
 • Kjøkkenredskap (Ikke elektrisk)
 • Bøker innbundet (eller fjern permene og kast som papir)
 • Potteblomster og avskårede blomster.
 • Presenninger, hageslanger, gummi og isopor
 • Hundeposer og kattesand i poser
 • Små kvister og løv
 • Flasker og kanner som har inneholdt brannfarlig eller giftig avfall, men er rengjort
Restavfall skal legges i poser før det kastes.
Dette skal ikke sorteres som restavfall:
 • Elektronisk avfall (EE-avfall)
 • Farlig avfall
 • Glass- og metallemballasje
 • Plastemballasje

Papp og papir

Slå sammen pappesker og drikkekartong før de hives, husk å ikke kaste plastposen i beholderen for papp og papir. Vi sparer like mye CO2 som utslipp fra 35 000 biler. Papirfiber kan gjenvinnes opptil 5 ganger.

Dette skal sorteres som papp og papir:

 • Aviser, brosjyrer/reklame, ukeblader
 • Papirposer, mel- og grynposer
 • Pappesker
 • Pocketbøker
 • Drikke- og vaskemiddelkartonger
 • Pizzaesker

Plast

For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes sparer vi to kilo olje og reduserer CO-utslippet med 1,5-2,5 kg. Plasten skal være ren, og det er kun plastemballasje som skal kildesorteres.

Dette skal sorteres som plastemballasje:

 • Plastfolie og plastposer
 • Plastflasker (saft, sjampo, såpe, roll-on)
 • Plastemballasje fra matvarer (eks. potetgullposer, kaffeposer, pålegg, yoghurt)
 • Blomsterpotter
 • Refillposer for såpe og lignende

Glass og metall

Det er viktig at det du kaster er rent, og husk å ikke kaste plastposen i beholderen.

Dette skal sorteres som glass- og metallemballasje:

 • Glass fra syltetøy, barnemat og lignende
 • Glassflasker for matolje, vin og saft
 • Hermetikkbokser
 • Folieformer fra fiskegrateng og lignende
 • Aluminiumsfolie
 • Telysholder
 • Tuber for kaviar og majones
 • Lokk/korker
 • Bokser og flasker som ikke kan pantes

Farlig avfall og EE-avfall kan leveres gratis ved Solgård Avfallsplass eller til Miljøbilen.

Eksempler på farlig avfall:

 • Asbest, eternittplater
 • Batterier, spraybokser
 • Malingsrester, beis, lakk, lim, olje, bil- og båtpleiemidler
 • Kjemikalier, løsemidler, impregnert trervirke

Eksempler på elektrisk og elektronisk avfall:

 • Lyspærer og Lysstoffrør (må ikke knuses!)
 • Elektriske leker og verktøy
 • Barbermaskiner, hårføner, ledninger, blinkesko
 • Mobiltelefon, CD, DVD- og videospillere
 • Husholdningsmaskiner og -apparater
 • Datamaskiner og skjermer

Grovavfall

Store ting som sykkel, sofa, dekk, bildeler o.l. skal leveres direkte til Solgård Avfallsplass. Dette gjelder også større mengder hageavfall, jord, fyllmasse, sten o.l.